Zimní stadión - Info

PROVOZNÍ DOBA

V současné době je ZS mimo provoz a probíhá zde běžná předsezóní údržba.

 
Pro příští sezónu zde připravujeme elektronický online registrační systém pronájmu ledu a on-line kalendář s vytížením ledu. Rezervaci může provést pouze registrovaný a řádně přihlášený uživatel. Rezervaci lze rovněž provést na ZS u ledařů.

HOSPŮDKA

Provozní hodiny:
Po
 
Út  
St  
Čt
 


So
 
Ne
 

 
 

Sportovní centrum LEDEČ NAD SÁZAVOU - Zimní stadión - ATOS aréna

Ulice Nádražní č.p. 1292

 MAPA
     584 01 Ledeč nad Sázavou


    

 

Investor a vlastník:

Město Ledeč nad Sázavou

 

Provozovatel:

TS Ledeč nad Sázavou

 

Projektant:

ARCHITEP s.r.o Hradec Králové

 

Dodavatel stavby:

ATOS s.r.o Ledeč nad Sázavou

 

Zákládní kámen položen:

28. května 2004

 

Slavnostní otevření ZS:

22. ledna 2005


              Domácí oddíl registrovaný ČSLH:               HC Ledeč nad Sázavou


CHARAKTERISTIKA STAVBY

 Prohlédni si zimní stadión z bodu po vhazování - zatoč si fotografií !!!

Základní půdorysný tvar celého komplexu je tvořen obdélníkovými halami s válcovou střechou. Mezi haly je vložen spojovací krček s rovnou střechou. Hlavní vstup pro diváky a návštěvníky je umístěn na východním průčelí objektu napojen na stávající přiléhající cestu. Objekt je v klasickém provedení moderních sportovních staveb. Objekt je navržen jako ocelový skelet s opláštěním stěn z metalických ocelových panelů tvořených ocelovými profily s tepelnou izolací v kombinaci se zděným zatepleným pláštěm. Střecha je tvořena střešním panelem z trapézového pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou metalickou úpravou a s tepelnou izolací. Vnitřní dispozice je rozčleněna příčnými stěnami a lehkými zděnými příčkami. Vstup do objektu je kryt přetaženou konstrukcí. Na vstup navazuje vstupní hala s pokladnou a vrátnicí. Galerie za vstupní halou slouží zároveň jako divácká tribuna. Z galerie je přístupné hygienické zázemí pro diváky a občerstvení.Manipulační a provozní stání pro obsluhu a personál je řešeno za objektem. V prostoru podél řeky a nadregionálního biokoridoru je pozemek zachován nezastavěný, upraven jednoduchou sadovou úpravou.

 
 
 

Výstavba - ETAPA 1

Zásadním milníkem pro lední hokej  v Ledči nad Sázavou byl rok 2003, kdy se poprvé objevily myšlenky na výstavbu Sportovního centra, zahrnující zimní stadión. Když na počátku roku navštívil ledečskou radnici poslanec ing. Petr Zgarba a nabídl možnost zajištění části finančních prostředků na tuto akci, mohlo se to zdát naprostým šílenstvím. Přesto se začalo na tomto nápadu intenzivně pracovat. Výsledkem bylo 23 miliónů v návrhu státního rozpočtu pro rok 2004 na akci s názvem "Městské sportovní centrum Ledeč nad Sázavou", město se zavázalo za pomoci úvěru přidat dalších 12 milionu a za částku 35 milionu vč. DPH mohla na pozemku bývalého zahradnictví vyrůst krytá ledová plocha. Vynikající práci odvedli zastupitelé města, zejména starosta Stanislav Vrba a místostarosta Jaroslav Doležal, kteří osobně navštívili  několik obdobných projektů a společně  vybrali projekční společnost ARCHITEP s.r.o Hradec Králové. Generálním dodavatelem stavby byla vybrána ledečská stavební společnost ATOS s.r.o, . V květnu stejného roku provedla parta z Automotoklubu vykácení zeleně a firma Hradecká společnost s.r.o. skrývku zeminy. 28.5. 2004 reprezentant Pepa Vašíček společně se zástupci města slavnostně poklepali hokejkou na základní kámen nového domova ledečských hokejistů a v červnu již mohla nastoupit firma ATOS k zahájení vlastní stavby. Za půl roku zde vyrostla nová sportovní hala. Bez mantinelů, bez kanalizace, bez rolby a se zvýšenými náklady na zhoršené zakládací podmínky. K původní 23 milionové dotaci bylo proto nutné požádat ministerstvo financí o dalších 8 milionů a přidat 1,5 milionů z vlastních zdrojů města. Nákladem 44,5 milionů korun byl zimní stadion v závěru roku 2004 dokončen a 22. ledna 2005 slavnostně otevřen. ( Úvodní buly bylo vhozeno mezi hokejky Jardy Holíka a  Pepi Vašíčka.)

Na stadion byly dále z vlastních zdrojů města a za přispění sponzorů pořízeny lavičky do šaten a na střídačky, gumové koberce, toalety pro veřejnost, světelná tabule, ozvučení, studniční vrt, to vše za dalších 1,5 milionů korun. 

V září roku 2005 se  podařilo získat z rozpočtového výboru poslanecké sněmovny dotaci 5,8 milionů korun a zastupitelstvo města schválilo vydání dalších 2,5 milionů korun na dokončení celé etapy 1. Počasí naštěstí umožnilo venkovní práce na parkovišti provést v měsících říjnu a listopadu a práce na tribuně v prosinci. Na parkovišti vzniklo 36 parkovacích míst ze zámkové dlažby, kterou byla zadlážděna i příjezdové komunikace. Osvětleny jsou sedmi stožáry veřejného osvětlení. Na místo původně uvažovaných anglických dvorků byly z ulice Nádražní provedeny terénní úpravy vysvahováním. Parkoviště bylo též opatřeno dešťovou kanalizací s lapoly a směrem k řece Sázavě byl terén urovnán a zachován požadovaný biokoridor.

Na tribuně pro 249 stojících diváků bylo osazeno masivní pozinkované zábradlí v délce 63 m, doplněn po celé délce tribuny první ocelový schod s tepelnou izolací, pět ramen vnitřních ocelových schodišť, ocelová podesta u únikových vrat, zastřešení střídaček a požární signalizace. Hlavní přístup na tribunu je řešen širokým schodištěm z prostoru za mantinely. Na úniková vrata ve štítových zdech navazují dvě venkovní ocelová schodiště.

PRŮBĚH VÝSTAVBY - VENKOVNÍ POHLEDY

       


PRŮBĚH VÝSTAVBY - INTERNÍ POHLEDY

       

 
 
 

Výstavba - ETAPA 2

II. etapa, krytý plavecký bazén, započala v roce 2007 s projekční přípravou, výkupem pozemků a terénními úpravami. V současné době je plavecký bazén již „na papíře“. Dokumentaci pro stavební řízení akce „Sportovní centrum – přístavba plaveckého bazénu a relaxačního centra“ zpracovala k 31.7.2008 na objednávku města opět  královéhradecká firma ARCHITEP s.r.o. Na zimní stadion bude krytý, vyhřívaný, 25-ti metrový bazén přímo navazovat. Spojen s ním bude společnou vstupní halou s recepcí, restaurací a sociálním zázemím. Krytá hala plaveckého bazénu bude mimo jiné obsahovat:

      Nerezový bazén se 4 plaveckými dráhami

      Čtyři vířivé a relaxační vodní atrakce v bazénu

      Vodní skluzavku v horních podlažích

      Dětský bazének v patře

      Sauny, koutek pro děti, tělocvičnu

      Recepci, restauraci, šatny, sociální zázemí

      Klubové místnosti s možností ubytování

      Bezbariérové přístupy do vlastní haly i bazénu
     
     

      Velkou pozornost při projekční přípravě akce je věnována energiím.  Roční spotřeba tepla je totiž odhadnuta na 605 GJ/rok, roční spotřeba el. energie 96,5 MWh.  Byl tedy uplatněn proto požadavek na  využití  ztrátového  tepla od kompresorů (40 kW),   na rekuperaci odsávaného vzduchu,  na využití solárních  kolektorů  (50 kW)  k  ohřevu   teplé užitkové  vody,  na využití stávající studny pro provozní vodu, stávající trafostanice pro napojení elektro a hlavně na použití tepelných čerpadel (300 kW) k ohřevu vody v bazénu. 34 geotermálních vrtů do hloubky až 130 m by nám mohlo v bazénu zabezpečovat 50% energetické náročnosti! To by výrazným způsobem snížilo budoucí provozní náklady. Pamatováno je také na venkovní dětské hřiště, parkovací plochy a zeleň. Dokumentace pro stavební povolení vč. podané žádosti o stavební povolení je povinnou přílohou žádosti o dotaci z prostředku EU, kterou se město Ledeč nad Sázavou  chystá podat ještě v letošním podzimním termínu. Z projektu vyplývá, že rozpočtové náklady akce přesáhnou částku 80 mil. Kč a tu je možno u města naší velikosti zajistit, pouze v případě dostatečné dotace.


   
 
 
 

Vybavení a zázemí

Zimní stadión je kromě ledové plochy, střídaček, strojovny a technologického zázemí vybaven diváckou tribunou pro 250 stojících diváků, další místa pro diváky a fanoušky jsou přímo kolem ledové plochy za mantinelem. Pod hlavní tribunou je hlavní chodba spojující vstup na střídačky a kabiny hráčů. Zimní stadión má v současné době k dispozici 5 kabin, kdy vždy dvě kabiny mají společné sprchy a sociální zařízení. V budoucí druhé etapě by nějaká ta kabina měla ještě přibýt. Vše je účelně vybaveno masivními lavicemi a hokejovým nábytkem. Poslední kabina č.6 skýtá útočiště  pro "A" team domácích HC Ledeč. V chodbě jsou rovněž instalovány lavice pro účely veřejného bruslení.

  

Nedílnou součástí zimního stadiónu je hned vedle vchodu jeho nejvytíženější místo – malebná hospůdka. Příjemně zařízená hospůdka s velkoplošnou televizí a příjemnou obsluhou, nabádá k přátelskému posezení u sklenice dobrého piva. Stěny slouží jako výkladní skříň úspěchů jednotlivých kategorií HC Ledeč, ale i všech ostatních mančaftů místní Hobby Ligy.

 

                  

 

Jako občerstvení je možné zakoupit párky, klobásy, pivo a spousty dalších pochutin. Kromě standardně podávaných jídel lze pro případ pořádání turnajů, speciálních utkání nebo oslav objednat i jiné gastronomické speciality.

 
 
 

Ostatní akce na zimním stadiónu

Kromě oficiální zápasů a tréninků družstev HC Ledeč nad Sázavou slouží zimní stadión široké veřejnosti. Ledová plocha je užívána v pravidelně zakotvených termínech k veřejnému bruslení, využívají ji místní školy a jsou zde i tréninky začínajících krasobruslařů.

K dění na zimním stadiónu neodmyslitelně patří místní HLP (Hokejová Liga Posázaví) složená s amatérských hokejových mužstev z širokého okolí, která nemalou měrou přispívá k pokrytí provozu našeho stadiónu. Celkem se v rámci HLP potkává na ledečském zimním stadionu kolem 30 mužstev z okolních obcí. Například Hradec, Dolní Kralovice, Bohumilice, Zruč nad Sázavou, Hněvkovice, Chřenovice, Kamenná Lhota, Kožlí, Prosíčka, Vilémovice, Ledeč, atd...