ZS - OPATŘENÍ COVID-19

  

 
 

Týden hokeje 2020

 

Valná hromada HC Ledeč nad Sázavou

Program:
- schválení jednacího řádu valné hromady, programu
- zpráva o činnosti
- zpráva o hospodaření, schválení
- hodnocení uplynulé sezóny
- plánovaná činnost 2021/2022
- výše a splatnost členských příspěvků HC
- volba výboru HC Ledeč nad Sázavou
- volba kontrolní komise
- diskuze