ZS - OPATŘENÍ COVID-19

  

 
 

Týden hokeje 2020

 

Usnesení výboru HC Ledeč nad Sázavou

mimo jiné...

1) z důvodu pandemie COVIDu byla valná hromada přesunuta na rok 2021, veškeré dokumenty, které ze zákona jsou třeba doložit KS byly zpracovány a doloženy. Rovněž rozvaha a výsledovka roku 2019.

2) výbor odsouhlasil z důvodu neúplné sezóny slevu z oddílových příspěvků ve výši 50%. Splatnost příspěvků dle vnitřního řádu klubu byla 30.9.2020 a případná druhá splátka 31.1.2021. Rodičům, kteří zaplatili oddílový příspěvek v plné výši, bude polovina vrácena na účet.
Ačkoliv sezóna nebyla úplná, náklady na letní přípravu, přípravu na ledě, dopravu na zápasy, materiál, trenéry, rozhodčí apod. byl v roce 2020 cca 700 000,-Kč.