ZS - OPATŘENÍ COVID-19

  

 
 

Týden hokeje 2020

 

Vzpomínka na pana Jaroslava Doležala

V minulém týdnu přišla smutná zpráva. V nedožitých 74 letech zemřel pan Jaroslav Doležal z Ledče nad Sázavou. Pan Doležal působil dlouhá léta jako místostarosta našeho města. V té době, před sedmnácti lety, vznikla myšlenka na výstavbu nového zimního stadionu v Ledči n. S. . Právě pan Doležal byl hlavním iniciátorem a motorem celé této akce. A tak v lednu 2005 se sen mnoha ledečských hokejových generací stal skutečností a zimní stadion byl uveden do provozu.

Jaroslav Doležal byl nejen výborný organizátor, ale především bezvadný kamarád a velký příznivec ledečského hokeje. Patří mu velký dík za všechno, co pro ledečský sport udělal.

Děkujeme a nikdy nezapomeneme.

 

Čest jeho památce!

HC Ledeč nad Sázavou