ZS - OPATŘENÍ COVID-19

  

 
 

Týden hokeje 2020

 

Sezóna 2021/2022

1) trenérské obsazení

 • přípravka - 2014 a mladší, bude snaha o posunutí min. jednoho tréninku na 16:30 - trenér P. Bernard + "áčkaři"
 • 3., 4., 5. třída - trenér P. Blažek + L. Dudák + F. Šimůnek + M. Brož
 • mladší žáci - trenér M. Chalupa + M. Hrabaň
 • starší žáci - trenér M. Egart + F. Hort + Smolko
 • junioři - 2003+2004 (2002 – 3x na výjimku + 2005 – 3x na výjimku), část tréninků společně s A-týmem a samostatný trénink - trenér M. Hrabaň + P. Bernard
 • A-tým - opět "zamotaná" situace se soutěží. ČSLH musí rozhodnout, zda Vysočina musí dodržet spádovost klubů. Formát soutěže není ještě znám - trenér P. Bernard + P. Blažek

Pravděpodobně dojde ke změně délky tréninkových jednotek na 60 minut. Vše bude ještě diskutováno.
Dále by vedení klubu rádo zapojilo do tréninkových procesů všech kategorií nejen hráče A-týmu, ale i juniorů, kteří by pomáhali při tréninkách všech kategorií. Měla by fungovat i rotace vypomáhajících hráčů mezi různými kategoriemi, aby si hráči vyzkoušeli tréninky ve všech kategoriích.

2) letní příprava

 • začátek by měl být již 12.4.2021(pokud bude umožněno) a konec cca 2.7.2021
 • ml.+st. žáci - pondělí+středa+pátek - 17:00-18:30
 • junioři+A tým - pondělí+středa+pátek - 18:30-20:00
 • 3.-5. tř. - úterý+čtvrtek - 16:00-17:30
 • přípravka - bude upřesněno

3) letní kemp

 • letošní letní kemp proběhne formou "příměstského tábora" (spaní doma) od 9.8.2021 - záleží na připravenosti zimního stadionu. Zatím je předběžně předjednána ledová plocha od 9.8.2021... Vše opět záleží na aktuální situaci s Covidem a pracemi na dokončení horního patra ZS.