FANS Foto - týdne


-- LEDEČ DO TOHO !!! ---

 hfc@hcledec.cz
Toto je nový oficiální e-mail FANCLUBU HFC Ledeč

 fchcledec@centrum.cz
Toto je prozatímní e-mail FANCLUBU HFC Ledeč

 
 

HFC LEDEČ - Hokejový Fanklub HC Ledeč nad Sázavou

Hokejový fanklub HC Ledeč nad Sázavou (dále jen HFC LEDEČ) existuje v našem městě v neformální  podobě v souvislosti s existencí hokejového klubu v Ledči na Sázavou. Jedná se o volné sdružení příznivců ledního hokeje v našem městě, kteří svojí aktivitou podporují hokejový klub HC Ledeč nad Sázavou a to ve všech věkových kategoriích. ( Do budoucna je zvážována i možnost oficiálního sdružení za tímto účelem - bude diskutováno jako jeden z bodů nadcházející valné hromady HC Ledeč nad Sázavou. ) Členem HFC LEDEČ se může stát občan ČR nebo občan jiné státní příslušnosti mající trvalý pobyt v ČR, který před stávající sezónou dovršil 18 let věku a není stíhán orgány v trestním řízení pro závažnou trestnou činnost.    

VEDENÍ HFC LEDEČ NAD SÁZAVOU

 PŘEDSEDA:                                   
      PETR HICK
 MÍSTOPŘEDSEDA:
      JOSEF "Čenda" VOPÁLENSKÝ                      
 POKLADNÍK:       RADEK TRNKA
 TISKOVÝ MLUVČÍ :
      VÁCLAV KAKÁČEK
 MASKOT:                                       
      prozatím nebyl zvolen
 FANOUŠEK ROKU:       prozatím nebyl zvolen


Členům fanklubu bude poskytována celá řada výhod plynoucích z jejich členství:

  • členové fanklubu budou mít přednostní právo a případné slevy na sortiment zboží pro fanoušky (v prodeji jsou již šály, v brzké době chystáme i další sortiment zboží – např. zimní pletené šály, čepice, plakáty atd.)
  • členům fanklubu může být poskytnut zdarma výjezd na utkání venku (uvažujeme především o možnosti cestovat společně s A-týmem přípedně týmy ostatních věkových kategorií)
  • člen fanlubu může obdržet volnou vstupenku na venkovní utkání (každý klub poskytuje hostujícím fanouškům několik volných vstupenek na zápas – tyto vstupenky budou rozděleny mezi členy fanklubu)
  • člen fanclubu má přednostní právo zúčastnit se zájezdu na venkovní utkání (tzn. pokud někdo není přihlášen na zájezd a přijde k autobusu, kde ještě zbývají volná místa, budou při obsazování těchto míst preferováni členové HFC)
  • všem členům fanclubu budou zaznamenávány účasti na utkáních HC Ledeč – pravidelní účastníci získají pro příští sezónu určité výhody (např. šála zdarma,čepice zdarma, volná vstupenka na kulturní a společenské akce pořádané HC Ledeč nad Sázavou)
  • každý člen fanclubu bude informován o výsledcích utkání HC Ledeč nad Sázavou formou SMS zpráv
  • člen fanclubu bude mít hlasovací právo při volbách HFC a může být rovněž volen do vedení HFC
  • pouze člen fanclubu bude mít přístup do kabiny mužstva při zvláštních příležitostech (oslavy apod.)
HC Ledeč nad Sázavou děkuje svým fanouškům za stálou přízeň
---- LEDEČ DO TOHO  !!! ----